Braam Praktijk voor Ergotherapie

Wmo kanteling

Desgewenst Indiceren/beschikken volgens de Kanteling:               

- via Het Gesprek ondersteuningsbehoefte, te behalen resultaten en (eigen) oplossingen van de aanvrager bepalen
- van claimgericht naar vraaggestuurd (de vraag achter de vraag) benaderen
- instrumentaria om de ondersteuningsbehoefte en eigen inbreng van de aanvrager helder te krijgen alsmede te faciliteren via de zogenaamde empowerment en de eigen kracht conferentie
 

Wmo consulent (detachering):
Informeer naar de tijdelijke zeer scherpe prijsstelling