Braam Praktijk voor Ergotherapie
Preventief (klachten voorkomen)
Curatief (klachten opheffen)

Curatief (klachten opheffen)

  • Inventarisatie klachten
  • Vaststelen oorzaak: analyseren klachten in relatie tot zit- / werkhouding met feedback
  • Advies juiste zithouding en indien noodzakelijk onafhankelijk advies (geen verkoop) over adequaat (ergonomisch) (zit)meubilair)
  • Proefopstelling voor twee weken uitproberen
  • Evaluatie en zonodig bijstelling
  • Eindadvies